Implantátum beültetéssel pótolható foghiányok

 

Sorközi foghiány:
 
Ide azok az esetek sorolandók, amikor egy egyébként ép fogívben egy-két fog hiányzik. Ilyenkor a szomszédos fogak lecsiszolása nélkül, csak implantátum(ok)on rögzítve készül a fogpótlás. A sorközi foghiányok előfordulhatnak akár mind a négy kvadránsban is (azaz jobb oldalon felül és alul, illetve baloldalon alul vagy felül); azonban a foghiány típusa akkor is ide sorolható.
 
Több fog hiánya:
 
Ebben az esetben a fogak pótlása implantátumokra rögzített híd segítségével valósul meg. Annak megállapítása, hogy egy adott foghiány pótlásához hány darab implantátum szükséges, előzetes tervezést kíván.
 
Sorvégi hiány:
 
Ez az az eset, amikor a fogak pótlására az implantációs fogpótlás nélkülözése esetén csak kivehető fogpótlás készíthető. Különösen hátrányos ez abban az esetben, ha a sorvégi foghiány csak az egyik oldalon áll fenn, ugyanis a kivehető fogpótlást – annak ellenére, hogy a foghiány-mentes oldalon fogakat nem pótol – át kell “vinni” mindkét oldalra, tekintve, hogy a fogsor megtámasztása másképpen nem biztosítható. Vannak olyan kivehető fogpótlások, amelyekkel a másik oldalra történő “átvitel” kiküszöbölhető, azonban ezeknek a költsége nem alacsonyabb, mint az implantációs fogpótlásoké. Ezért a rögzített fogpótlás lehetőségét nyújtó implantációs fogpótlás mindenképpen előnyt élvez.
 
Teljes fogatlanság:
 
A meglevő csontkínálattól függően ültethető be implantátum. Ha van rá lehetőség, javasolt a teljes fogazat rögzített fogpótlással történő pótlása (ilyenkor fix fogpótlás, azaz híd fogja pótolni az egész fogazatot), de alkalmazhatóak egyéb megoldások is, mint például a két vagy négy implantátumon rögzített teljes kivehető fogsor, amelynek viselése nyilvánvalóan sokkal elviselhetőbb, kedvezőbb mint egy rögzítés nélküli teljes kivehető protézisé. Lehetséges a kivehető és a fix fogpótlás kombinációja is. A megoldási módokat individuálisan, személyre szabottan kell megtervezni és kivitelezni.

Kapcsolat

Angel DentiArt Fogászati és Implantológiai Kft.
Cím: 9022, Győr, Lukács Sándor utca 19.
Tel: 00 36 30 256 10 57
E-mail: info@angeldentiart.hu

Angel Denti Art Dental Clinic © 2011 Minden jog fenntartva!
Fogászat és Implantológia Győr